Pomerania Brokers na ILS NYC 2024: Perspektywy rozwoju rynku

Ponad 400 uczestników, w tym przedstawiciele Pomerania Brokers, zebrało się 9 lutego 2024 r. w Nowym Jorku, aby uczestniczyć w konferencji ILS NYC 2024. Podczas całodniowej konferencji wysłuchać można było dyskusji ekspertów na temat przyszłości rynku obligacji katastroficznych i papierów wartościowych powiązanych z ubezpieczeniami (ILS), które stanowią instrumenty finansowe służące zabezpieczeniu przed ryzykiem związanym głównie z największymi katastrofami naturalnymi.

Podczas ILS NYC 2024 dyskusje toczyły się wokół zmienności wyników re/ubezpieczycieli oraz konieczności transferu kapitału i ryzyka w celu skutecznego zarządzania portfelem ryzyk. Główny nacisk położono na dalszy rozwój rynku obligacji katastroficznych. 

Prelegenci podkreślali, że zainteresowanie inwestorów papierami wartościowymi powiązanymi z ubezpieczeniami (ILS) odradza się po silnych zwrotach w 2023 r. i poprawie sytuacji na rynku. Nastroje na rok 2024 określano jako ostrożnie optymistyczne, co potwierdzili inwestorzy instytucjonalni obecni na konferencji. Dyskutowano również o potrzebie nowych, innowacyjnych produktów w celu wyeliminowania luk w pokryciu, szczególnie w przypadku szkód frekwencyjnych wpływających na wyniki reasekuratorów.

Pomimo wyzwań związanych ze zmianami klimatu i rosnącą liczbą zdarzeń katastroficznych na świecie, niedawna dynamika rynku, taka jak emisja obligacji obejmujących powodzie w Niemczech czy ryzyka cybernetyczne, wskazuje na pozytywne możliwości ekspansji na rynku obligacji katastroficznych. Konsensus był taki, że chociaż istnieją wyzwania, innowacje i współpraca mogą utorować drogę w napędzaniu wzrostu na rynku obligacji katastroficznych, w celu sprostania zmieniającym się zagrożeniom.

Fotografie: Artemis

 

 

Udostępnij wpis

Share on facebook
Share on linkedin

Zobacz podobne wpisy