Pomerania Brokers Sp. Z o.o.

 jako broker ubezpieczeniowy odpowiada za swoje działania nie przed zakładem ubezpieczeń ale przed Klientem. Działamy w jego imieniu i na jego rzecz w celu uzyskania optymalnej ochrony ubezpieczeniowej.

Za wykonywane usługi nie pobieramy wynagrodzenia od naszego Klienta.

Przedstawiamy przykładowy zakres usług świadczonych w poszczególnych etapach naszego zaangażowania:

 • analiza techniczna posiadanego mienia,
 • analiza prawna zakresu prowadzonej działalności,
 • analiza historyczna zdarzeń losowych i awaryjności,
 • identyfikacja oraz oszacowanie skutków finansowych poszczególnych ryzyk,
 • przygotowanie propozycji zakresu ubezpieczenia.
 • określenie przedmiotu zamówienia publicznego lub przetargu w rozumieniu prawa cywilnego, przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i istotnych warunków umowy ubezpieczeniowej,
 • negocjacje z zakładami ubezpieczeń w celu uzyskania najkorzystniejszych ofert,
 • wsparcie eksperckie na etapach analizy, oceny ofert i przy wyborze ubezpieczyciela,
 • przygotowanie umów ubezpieczeniowych,
 • wdrożenie i wykonanie umów ubezpieczeniowych w tym szkolenie pracowników Klienta.
 • bieżące zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym,
 • kwalifikacja i ocena zdarzeń losowych pod kątem zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
 • powołanie ekspertów w celu ochrony interesu Klienta,
 • likwidacja szkód i obsługa roszczeń, w tym przygotowanie i wdrożenie procedury,
 • formułowanie zakresu roszczenia,
 • przygotowanie kompletnej dokumentacji szkodowej i wzywanie ubezpieczyciela do wypłaty odszkodowania.
 • bezpłatne szkolenia w zakresie ubezpieczeń,
 • działania prewencje,
 • bieżąca, całodobowa obsługa Klienta,
 • opracowanie strategii zarządzania ryzykiem.

Oferta spełnia Państwa oczekiwania?

Zachęcamy do kontaktu

Pojawiły się jakieś pytania ?

Zachęcamy do kontaktu