Oferta

Jako broker ubezpieczeniowy odpowiada za swoje działania nie przed zakładem ubezpieczeń ale przed Klientem. Działamy w jego imieniu i na jego rzecz w celu uzyskania optymalnej ochrony ubezpieczeniowej.
Za wykonywane usługi nie pobieramy wynagrodzenia od naszego Klienta.
Przedstawiamy przykładowy zakres usług świadczonych w poszczególnych etapach naszego zaangażowania.

Identyfikacja ryzyka

Wybór i zawarcie umowy ubezpieczenia

Wykonywanie umowy ubezpieczenia

Pozostałe elementy oferty