Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Maria Niewęgłowska

Prezes Zarządu

e-mail: m.nieweglowska@pomeraniabrokers.pl

tel.: 602 234 510

Mateusz Baryliszyn

Wiceprezes Zarządu
e-mail: m.baryliszyn@pomeraniabrokers.pl

tel.: 796 008 101

Paulina Łagiewka

Członek Zarządu | Dyrektor ds. Podmiotów Publicznych
e-mail: p.lagiewka@pomeraniabrokers.pl

tel.: 793 234 500

Agnieszka Kędzierska-Welk

Prokurent
e-mail: a.welk@pomeraniabrokers.pl

tel.: 796 234 512

Korneliusz Borawski

Dyrektor ds. obsługi flot i likwidacji szkód
e-mail: k.borawski@pomeraniabrokers.pl

tel.: 792 234 511

Michał Spychaj

Dyrektor ds. klienta korporacyjnego
e-mail: m.spychaj@pomeraniabrokers.pl

tel.: 792 234 576

Alicja Wiśniewska - Moksik

Główny specjalista ds. podmiotów korporacyjnych
e-mail: poczta@pomeraniabrokers.pl

tel.: 792 234 602

Katarzyna Kwaśniak

Inspektor ds. likwidacji szkód
e-mail: szkody@pomeraniabrokers.pl

tel.: 796 234 510

Sławomir Kędzierski

Specjalista ds. ubezpieczeń i likwidacji szkód
e-mail: szkody@pomeraniabrokers.pl

tel.: 792 234 516