Zamówienia publiczne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Uniwersytetu Szczecińskiego w okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2025 r.