Zamówienia publiczne

Kompleksowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia i utraty zysku Fabryka Wody Sp. z o.o. na okres 24 miesięcy

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na okres 24 miesięcy

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2023 – 2025

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Gryfickiego z tytułu wykonywania władzy publicznej oraz prowadzenia innej działalności i posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie oraz majątku administrowanego przez jednostki organizacyjne Powiatu Gryfickiego na okres od 01.03.2022 r. do 28.02.2025 r.

Grupowe ubezpieczenie na życie i zdrowotne pracowników Akademii Sztuki w Szczecinie

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Uniwersytetu Szczecińskiego w okresie od 01.02.2022 r. do 31.01.2025 r.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o. w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2023 roku

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mienia i ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.