Kreujemy rozwiązania ubezpieczeniowe
OPTYMALNE DLA KLIENTA


POMERANIA BROKERS

POMERANIA BROKERS SP. Z O.O. JEST FIRMĄ BAZUJĄCĄ NA WIELOLETNIEJ TRADYCJI I BOGATYM DOŚWIADCZENIU, NASTAWIONĄ NA CIĄGŁE DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI I DOSTOSOWYWANIE DO SPECYFICZNYCH I INDYWIDUALNYCH POTRZEB SWOICH KLIENTÓW.

DOŚWIADCZENIE

Działamy na polskim rynku usług brokerskich w zakresie ubezpieczeń od ponad 20 lat.

Rozpoczęliśmy działalność w 1993 roku jako Biuro Doradztwa i Pośrednictwa Ubezpieczeniowego i od tego czasu funkcjonujemy z sukcesami na rynku usług brokerskich. W związku z intensywnym rozwojem firmy podjęliśmy proces rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Pomerania Brokers, która w styczniu 2009 roku stała się sukcesorem dorobku Biura oraz przejęła jej portfel Klientów.

Specjalizujemy się w zaawansowanych i dedykowanych programach ubezpieczeniowych dla podmiotów publicznych, firm z branży budowlanej, wydobywczej, energetycznej, jednostek służby zdrowia, a także dla małych i średnich przedsiębiorstw o różnych profilach działalności. Nasi wieloletni Klienci cenią w szczególności indywidualne podejście do ich potrzeb oraz wysoki profesjonalizm świadczonych usług.

O poziomie i jakości świadczonych przez naszą Spółkę usług świadczy również opracowany i wdrożony w 2000 roku autorski program kompleksowego ubezpieczenia gminy zrealizowany we współpracy z Gminą Miasto Szczecin oraz program kompleksowego ubezpieczenia województwa. Działania te posłużyły za wzór do wdrożenia podobnych programów w całej Polsce.

KWALIFIKACJE

Nasza firma to zespół doświadczonych pracowników, posiadających wykształcenie głównie prawnicze i ekonomiczne. Stale współpracujemy ze specjalistami, będącymi wiodącymi autorytetami w dziedzinie oceny ryzyka ubezpieczeniowego, prawa zamówień publicznych, energetyki, budownictwa czy budowy maszyn.

Dzięki stałej współpracy z warszawską kancelarią adwokacką, doktorem nauk prawnych Katedry Prawa Cywilnego Uniwersytetu Łódzkiego oraz innymi kancelariami i uczelniami wyższymi. W ramach świadczonych usług zapewniamy naszym Klientom maksymalne bezpieczeństwo prawne proponowanych rozwiązań, a w razie sporów wsparcie procesowe. Nasza kadra podlega regularnym szkoleniom, zarówno w zakresie przepisów powszechnie obowiązujących, jak i w zakresie ofert na rynku ubezpieczeń.

W skomplikowanych sprawach związanych z nietypowymi przedmiotami ubezpieczenia, zawsze odwołujemy się do wiedzy wyspecjalizowanych podmiotów, bazując na najwyższych standardach bezstronności i profesjonalizmu. 

NASI KLIENCI

Pomerania Brokers specjalizuje się przede wszystkim w obsłudze takich podmiotów jak:

  • Jednostki samorządu terytorialnego

Oferujemy pełną obsługę JST przy identyfikacji potrzeb ubezpieczeniowych, sporządzaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, profesjonalnej ocenie ofert, zawarciu i wykonywaniu umowy, w tym likwidacji szkód i obsługą roszczeń.
 

  • Firmy branży energetycznej

W pełnym zakresie (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, majątku, maszyn, ryzyka utraty zysku, business interruption).
 

  • Szpitale i placówki opieki medycznej

Zgodne z wymogami rozporządzenia ministra finansów oraz w pozostałym zakresie ubezpieczeń dobrowolnych, połączone z cyklicznym szkoleniem w zakresie szkód medycznych.

  • Dealerzy samochodowi oraz pozostałe firmy w zakresie ubezpieczeń flot pojazdów

  • Firmy budowlane

Zgodnie z wymogami inwestorów, połączone z oceną ryzyka dla poszczególnych inwestycji, pośrednictwo przy zawieraniu umów ubezpieczenia ryzyk budowy, odpowiedzialności cywilnej, maszyn, wyposażenia budów oraz pozyskiwaniu gwarancji kontraktowych wymaganych przez strony umów o roboty budowlane;


  • Hotele

  • w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej


  • Małe i średnie przedsiębiorstwa

MŚP różnych branż działających zarówno w sferze usług, jak i produkcji, połączone z tworzeniem indywidualnie opracowanych programów ubezpieczenia i pełną obsługą na każdym etapie zawierania i wykonywania umowy ubezpieczenia.


  • Osoby fizyczne

W zakresie ubezpieczeń utraty dochodu, NNW na wysokie sumy ubezpieczenia oraz nietypowych ryzyk.

Z pełną odpowiedzialnością podejmujemy się współpracy z każdym Klientem, któremu zależy na obsłudze na najwyższym poziomie.